lördag 17 november 2012

Vår trötthet


"Vårtrötthen" har blivit "vår trötthet" hela året. Det behöver inte alltid bero på något kroppsligt fel utan de vanligaste orsakerna till trötthet är stress på jobbet, slarv med maten, sena kvällar, slitningar i relationer och konsumtion av prylar vi oftast inte behöver - sammanfattat kan det ses som en brist på "ordning och reda" i vardagslivet.
    Vi kan själva åtgärda en stor del av tröttheten och skapa en avgjort bättre hälsa utan några större förändringar i vårt liv. Mental trötthet orsakas ofta av brist på fysisk aktivitet. Rörelse är liv och därför är det naturligt för kroppen att vilja röra sig. Det svåraste är att ta det första steget. Vi har ofta dåligt samvete för att vi inte rört oss, tänker att ska vi ta i tu med "sen" - när vi får tid, efter semestern, efter någonting annat. Vi har uppfattningen att vi måste göra stora, radikala förändringar i vårt liv. Och det kanske vi behöver - men det hindrar inte att vi tar ett litet steg här och nu i vår vardag.Varför inte gå dit näsan pekar i 15 minuter, vänd och gå tillbaka.Svårare än så behöver det inte vara....